top of page

Yayınlar

Makale

Özet Metin

Ekran Resmi 2022-12-11 13.56.56.png

Memiş, M. & Şentürk, R. (2022). Edimbilimin Dil Öğretimine KatkılarıThe Sixth International Congress of Turkology, 19-21 Eylül 2022, Varşova/Polonya.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.58.04.png

Memiş, M. R. (2019). İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Başvurdukları Dil Öğrenme Stratejileri ile Dil Öğrenme Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 03-05 Ekim 2019, İzmir/Türkiye.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.53.34.png

Memiş, M. R. (2019). Türkçe Öğrenenlerin Okuma Kaygısı Düzeyleri ile Okuduğunu Anlama Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi100. Yıl Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 26-28 Ekim 2019, Samsun/Türkiye.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.52.36.png

Memiş, M. R. & Kara, M. (2018). Okuduğunu Anlama Becerisi ile Okuma Kaygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Bazı Faktörler2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Mart 2018, Kudüs/Filistin.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.52.36.png

Kara, M. & Memiş, M. R. (2018). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu Lisesi Örneği. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Mart 2018, Kudüs/Filistin.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.50.47.png

Memiş, M. R. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin B2 Seviyesindeki Yazım Yanlışları. I. International Congress on Social Sciences, 18-24 September 2017 – Malaga/İspanya.

Ekran Resmi 2022-12-11 13.48.13.png

Memiş, M. R. (2016). How Should Grammatical Syllabus Be at A1 Level in Teaching Turkish as Foreign Language?. II. International Symposium on Language Education and Teaching, 25-28 May 2016, Belgrad/Sırbistan.

bottom of page