top of page

İletişim

Yazışma Adresi

Telefon & E-Posta

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD

Kurupelit Kampüsü

Atakum/Samsun

Türkiye

+90 362 312 19 19 | 5487

muhammet.memis@omu.edu.tr

bottom of page